Mother and Daughter Love

כיצד ניתן לסייע?

 

כל התרומות קודש למען פעילות עמותת אוֹרִי,

סיוע למשפחות ולהעלאת המודעות למחלות מיטוכונדריאליות גנטיות יתומות

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

תרומה כספית לעמותה

או באמצעות העברה לחשבון:

עמותת אורי

מזרחי טפחות (20),

סניף 403 - הלני המלכה

חשבון 116168

שיתופי פעולה במגזר העסקי והציבורי

חברות וארגונים המעוניינים לקחת חלק בפעילות העמותה – התנדבויות, תרומות, רכישת מוצרי העמותה ועוד

מתנדבים וספקים

הצטרפות לצוותי חלוקה / הפעלה / צילום / עיצוב וכו' ספקי מזון / בתי דפוס / שליחויות ועוד

עמותת אורי