top of page
Mother and Daughter Love

כיצד ניתן לסייע?

קראו עוד
תרומות

כל התרומות קודש למען פעילות עמותת אוֹרִי,

סיוע למשפחות והעלאת המודעות למחלות מיטוכונדריאליות נדירות

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

שיתופי פעולה במגזר העסקי והציבורי

חברות וארגונים המעוניינים לקחת חלק בפעילות העמותה – התנדבויות, תרומות, רכישת מוצרי העמותה ועוד

מתנדבים וספקים

הצטרפות לצוותי חלוקה / הפעלה / צילום / עיצוב וכו' ספקי מזון / בתי דפוס / שליחויות ועוד

הזמנת הרצאה

ההכנסות מההרצאה הן קודש לעמותה

תרומה כספית לעמותה

או באמצעות העברה לחשבון:

עמותת אורי

מזרחי טפחות (20),

סניף 403 - הלני המלכה

חשבון 116168

bottom of page