top of page
Mother and Daughter Love

כיצד ניתן לסייע?

תרומות

כחצי מיליון אנשים בישראל סובלים ממחלות נדירות.


עמותת אורי פועלת משנת 2007 (זה 16 שנים) והיא מהווה בית עבור אותם חולים // אנשים ובני משפחותיהם אשר נאלצים להתמודד עם הקשיים האינסופיים- הרפואיים, הנפשיים והבירוקרטיים והמורכבות שמביאה איתה מחלה נדירה.

עמותת אורי נוסדה ע"י רוית ושאול לוי, לזכרו של אוֹרִי לוי ז"ל, אשר נפטר בהיותו בן שנתיים ושלושה חודשים, מתסמונת ליי (Leigh syndrome) מחלה גנטית מיטוכונדריאלית (מטבולית) נדירה.

העמותה פועלת בעזרתם האדיבה של תורמים, שותפים ומאות מתנדבים.

בעזרת תמיכתכם, נוכל להמשיך ולסייע לחולים במחלות נדירות ולבני משפחותיהם ולהעלות את המודעות למחלות מיטוכונדריאליות נדירות.

לעמותה אישור מס הכנסה לענייני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה.

כיצד ניתן לסייע?

 

שיתופי פעולה במגזר העסקי והציבורי

חברות וארגונים המעוניינים לקחת חלק בפעילות העמותה – התנדבויות, תרומות, רכישת מוצרי העמותה ועוד

מתנדבים וספקים

הצטרפות לצוותי חלוקה / הפעלה / צילום / עיצוב וכו' ספקי מזון / בתי דפוס / שליחויות ועוד

הזמנת הרצאה

ההכנסות מההרצאה הן קודש לעמותה

תרומה כספית לעמותה

באמצעות העברה לחשבון:

עמותת אורי

מזרחי טפחות (20),

סניף 403 - הלני המלכה

חשבון 116168

bottom of page