top of page
0U3A7277.jpg

האור של אוֹרִי

עמותת אורי מקיימת מיזמים חברתיים במהלך כל השנה להעלאת המודעות למחלות גנטיות נדירות ולהפיץ אור ושמחה ברחבי הארץ בקהילות שונות. 

חברות המעוניינות להשתתף ולתמוך

פעילות עמותת אורי בחברת טבע

bottom of page