top of page

מפיצים את האוֹר

עמותת אורי מקיימת מיזמים חברתיים במהלך כל השנה להעלאת המודעות למחלות גנטיות נדירות ולהפיץ אור ושמחה ברחבי הארץ בקהילות שונות. 

חברות המעוניינות להשתתף ולתמוך

פעילות עמותת אורי בחברת טבע

מיזם מפיצים את האור - המרכז לבריאות הנפש לב השרון, 23.2.24

פעילות עבור מתמודדי נפש בבתי חולים פסיכיאטריים