top of page
Image by Kelly Sikkema

שותפים לדרך

תורמים ושותפים לדרך:

שותפים

הצטרפו אלינו 

חברות עסקיות, ארגונים חברתיים המעוניינים להצטרף לתוכנית שותפים שלנו ולשלב את הארגון ועובדיו במיזמים החברתיים של העמותה 

'מפיצים את האור', 'הסביבון של אורי' ועוד מוזמנים ליצור קשר 

bottom of page