top of page
Holding Hands

זכויות רפואיות 

גמלת ילד נכה:

הביטוח הלאומי מכיר בעומס הטיפולי הכבד הכרוך בגידולו של ילד נכה עם ליקוי קשה, ומשתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה כדי להקל על גידולו של הילד, ולאפשר למשפחה ככול שניתן לנהל אורח חיים תקין כשהילד נמצא בחיק המשפחה והקהילה.

מהו תהליך קבלת גמלת ילד נכה?

התהליך מתחיל במילוי הטופס הרצ”ב וצירוף מסמכים רפואיים הנוגעים למצבו של הילד בשנה האחרונה.

הזכאות לקצבה ניתנת על פי השפעת הנכות על תפקודו היומיומי של הילד.

ניתן לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לקבל החלטה על סמך המסמכים הרפואיים בלבד ולחסוך מכם הגעה לבדיקה של ועדה. ההחלטה בבקשתכם היא לשיקול דעת המוסד.

מומלץ לשמור עותק אחד מהבקשה אצלכם. תוך כחודשיים, תקבלו זימון לוועדה רפואית.

שימו לב כי ניתן לקבל גמלה רטרואקטיבית רק שנה אחורה מהמוסד לביטוח לאומי, ולכן מומלץ להגיש את התביעה בסמוך לאבחנה.

 

הכנה לוועדה הרפואית:

בוועדה הרפואית תפגשו רופא ומזכיר שיכתוב פרוטוקול של הבדיקה ושל דברים שמסרתם.

במהלך הוועדה, הרופא יבדוק את התפקוד של הילד בהשוואה לילדים אחרים בני גילו. יש להביא עמכם את כל אביזרי העזר שבהם הילד משתמש לצורך תפקודו היומיומי.

הרופא ישאל אתכם מספר שאלות אודות מצב הילד. מומלץ להגיע מוכנים עם דף בו תרשמו לעצמכם דברים חשובים שתרצו להדגיש בפני הרופא הנוגעים לתפקודו, צרכיו הרפואיים, והקשיים הכרוכים בגידולו. ניתן לבקש לשוחח עם הרופא שלא בנוכחות הילד.

 

מומלץ להגיע לוועדה עם כל המסמכים הרפואיים שהגשתן למוסד לביטוח לאומי וכן עם תיעוד עדכני נוסף, ככל שיש בידכם.

מזכיר הוועדה יכתוב את כל מה שדיווחתם בדו"ח הוועדה ויבקש מכם לחתום על הדו"ח. שימו לב לפני שאתם חותמים כי כל מה שנאמר על ידכם אכן נכתב. במידה ולא, העירו את תשומת ליבו של המזכיר.

 

החלטת הוועדה תתקבל תוך כחודשיים. במידה ונדחתם, תוכלו לפנות אלינו על מנת שנסייע לכם בהגשת ערר.

 

נקודה חשובה:

במידה ואתם סבורים כי המחלה או המוגבלות של ילדכם הינה תולדה של רשלנות במהלך ההריון או הלידה, מומלץ לפנות לייעוץ לצורך בחינת האפשרות לקבלת פיצוי בעקבות רשלנות זו.

חשוב לדעת כי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה עקב רשלנות רפואית במעקב ההריון צומצמה משמעותית בשנים האחרונות, והופחתה מ-25 שנים ל-7 שנים בלבד.

האינפורמציה נכתבה ע"י עדי ברוורמן המתמחה בנזקי גוף ורשלנות רפואית.

טל"ח

bottom of page