מיזמים חברתיים

מיזמים חברתיים

 

פעילויות העמותה

עמותת אורי מקיימת במהלך השנה מספר פעילויות ומיזמים חברתיים להעלאת המודעות למחלות נדירות בשיתוף עם הקהל הרחב וחברות מובילות במשק.

 

'הסביבון של אורי'

פרויקט הדגל של עמותת אורי המתקיים כל שנה בחנוכה ובמסגרתו אנו מחלקים כ-20,000 סביבונים ביותר מ-250 מקומות שונים בשילוב עם פעילויות חנוכה משותפות עם אוכלוסיות שונות. 

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה!