Image by Kelly Sikkema

בעלי תפקידים בעמותה

בעלי תפקידים ושותפים לדרך

חברי הועד המנהל (בהתנדבות)

שאול לוי – יו"ר

רוית שני- לוי – מנכ"לית העמותה

הדס לוי סצמסקי

טל משה סצמסקי

אסף גוטליב

יפעה בורנשטיין

 

ייעוץ רפואי: מרפאת מג"ן בניהולה של פרופ' טלי שגיא

נותני שירות:

יועץ משפטי- עו"ד ליאור צורף

רו"ח – גיל סובלמן

תקשורת ויחסי ציבור- רות ארן- יח"צ גורר יח"צ

ניהול פרוייקטים- ליאורה דותן והילה ז"ק (Lilla)

תורמים ושותפים לדרך:

ותודה ענקית לכל המתנדבים מהקהילה שהולכים איתנו יד ביד לאורך השנים!